Ersättare

Watson-Marlow arbetar ständigt med produktutveckling. Nya modeller introduceras när gamla modeller fasas ut. Här hittar du information om vilka modeller som utgått och vad vi rekommenderar som ersättare.

Följande lista refererar endast till drivenheten. Bortse från pumphuvuden. Pumparna på bilderna är representativa och visar inte nödvändigtvis den specifika modellen.

Utgående modell Ersättande modell
 101 - 101U/R, 101F/R  120 range of laboratory pumps
101 - 101U/R, 101F/R

120 serien – laboratoriepumpar

 

Utgående modell

Ersättande modell

 313  300 series of science and laboratory pumps
313 - 313F/D, 313S/D, 313U/D, 313T/D

300 serien – laboratorie- forskningspumpar

Utgången modell Ersättande modell
401 - 401U/D1 401U/DM2 401U/DM3 100 series of laboratory pumps
401 - 401U/D1 401U/DM2 401U/DM3

100-serien laboratoriepumpar

Utgången modell Ersättande modell
 504  500 series Nema 4X (IP66)

504 - 504S/RL, 504S/RL2, 504S/L, 504S/D, 504U/RL 504S/RL2, 504U/L, 504U/D, 504Du/RL 504Du/RL2 504Du/L 504Du/D

500 serien IP66 klassade pumpar

Utgången modell Ersättande modell
 505S  500 series Nema 2 (IP31)
505S 505S/RL 505S/L 505S/D, 505U/RL, 505U/L 505U/D, 505Du/RL, 505Du/L, 505Du/D

500 serien med IP31 klassning

Utgången modell Ersättande modell
 505Dz  323 range of science and laboratory pumps

 505Dz - 505Dz/RL

323-serien Forsknings- och laboratoriepumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 503  521

503 - 503P/RL, 503P/RL2, 503P/L, 503P/D

521-serien direktkopplade pumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 501  521 range of close coupled pumps

501 Close-coupled 501F/RL, 501DF/RL, 501I/RL, 501TI/RL, 501DV/RL

521 range of close coupled pumps

Utgången modell

Ersättande modell

 501 baseplate  521 range of close coupled pumps
501 baseplate - 501FB/R, 501VB/R, 501DFB/R,
501DVB/R

521 serien direktkopplade pumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 623S  620 range of Nema 2 (IP66) process pumps
623S - 623S/R

620-serien IP31 processpumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 624  620 range of Nema 2 (IP66) process pumps

624 - 624S/R, 624S/RE, 624S/L
624U 624U/R 624U/RE 624U/L

620-serien IP66 klassade processpumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 624  620 range of industrial pumps
624 - 624Di/R, 624Di/RE, 624Di/L

620-serien industriella pumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 603P  621 range of close coupled pumps
603P - 603P/R, 603P/L

621 direktkopplade pumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 601 baseplate  621 range of close coupled pumps
601 baseplate  - 601FB/R 601VB/R
601DFB/R 601DVB/R

621 serien – direktkopplade pumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 601 close-coupled  621 range of close coupled pumps
601 Direktmonterade pumpar - 601F/R, 601DF/R,
601I/R 601TI/R 601 DV/R

621-serien direktkopplade pumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 701  700 series high flow process pumps
701 - 701S/R, 701S/RE, 701U/R, 701U/RE, 704S/R 704S/RE, 704U/R, 704U/RE

700 serien process pumpar för högre flöden

Utgången modell

Ersättande modell

 Bredel SP  Bredel SPX
Bredel CIP-slangpumpar

Bredel slanpumpar

Följande lista refererar endast till pumphuvuden. Pumparna på bilderna är representativa.

Utgången modell

Ersättande modell

 202  200 series
202 - 202AA 202BA

200-serien flerkanaliga pumpar

Utgången modell

Ersättande modell

 501  520 range of mid flow process pumps
501 - 501RL, 501RL2

520-serien processpumpar Förbättrad med:

Förbättrad med:

Utgången modell

Ersättande modell

 601R  600 series mid flow process pumps
601R

 600-serien processpumpar

620R pumphuvudet har ett snäpplås och öppnas med verktyg.

Kan användas med samma slangdimensioner som 601R pumphuvudet. Enklare slangisättning och längre slanglivslängd

 620R och 620RE går inte att montera på direktmonterade eller kapslade pumpar gjorda för 601R pumphuvudet

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 or +46 (0)8 556 556 09

    E-post